ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ (MASSIVE RC TEAR)

Περιγραφή

Ο όρος «ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου» αναφέρεται στην διακοπή της συνέχειας κάποιου ή κάποιων από τους τένοντες του ώμου. Συμβαίνει μετά από κάποιον τραυματισμό υψηλής βίας ή μετά από την συσσώρευση επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών. Επίσης σε περιπτώσεις που υπάρχει εκφύλιση των ιστών, μπορεί η ρήξη να συμβεί και με μικρότερης βίας τραυματισμό του ώμου.

Συχνές Ερωτήσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.