ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ

Περιγραφή

Το πρώτο εξάρθρημα του ώμου είναι σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα σημαντικής βίας κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας, ατυχήματος ή πτώσης. Κατά το εξάρθρημα του ώμου προκαλείται αποκόλληση και χαλάρωση σημαντικών συνδέσμων του ώμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μετά το πρώτο εξάρθρημα, ο ασθενής πολύ συχνά να αισθάνεται τον ώμο του ιδιαίτερα ασταθή, και να αποφεύγει να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες, διότι ο ώμος πλέον μπορεί να εξαρθρωθεί (να βγει από τη θέση του) ακόμη και με ελάχιστη βία. Αυτό ονομάζεται πλέον πρόσθια αστάθεια του ώμου ή αλλιώς καθ’ έξιν εξάρθρημα του ώμου και διαταράζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Συχνές Ερωτήσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.